Kategorier

LED EXIT lamper

Et flugtvejsskilt med lys er anvendeligt alle steder, hvor man kan få brug for klart at kunne finde nødudgangen hurtigt ved hjælp af et nødudgang skilt. Det er ofte et lovkrav i visse bygninger at der er en flugt procedure og i disse tilfælde er det en fordel at have overvejet et flugtvejsskilt med LED. Sådan et exit skilt lyser klart, så du og andre, der har behov for en nødudgang, ikke har problemer med at se exit skiltet.

 

Det kan variere hvor mange timers nødlys sådan et exit skilt med lys har i sig, men typisk er det op til flere timer, således at du gerne skulle være nået ud af bygningen inden exit lampen slukkes. Nødudgangsskilte findes med forskellige tegn og symboler, men det typisk er en løbende mand samt en pil, der indikerer i hvilken retning nødudgangen er. Anskaf nødudgangsskilte med LED for at sikre en sikker flugtvejsprocedure.


{{amount}}